Page 1 - Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Rehberi
P. 1

TBB


                                                                      Mahall İdareler Personel
                                                                      GÖREVDE YÜKSELME


                                                                      UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ                   Yozgat-Yerköy doğumlu olan İbrah m Ethem GAYRETLİ, l sans
                   eğ t m n 2005 yılında Adnan Menderes Ün vers tes Naz ll                       Sınavına Hazırlık Rehber
                   İkt sad ve İdar B l mler Fakültes İşletme Bölümünde, yüksek
                   l sans eğ t m n 2016 yılında Sakarya Ün vers tes , Sosyal
                   B l mler Enst tüsü, S yaset B l m ve Kamu Yönet m Bölümü         GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
                   Mahall İdareler ve Şeh rc l k alanında tamamladı.
                   2006-2013 yılları arasında Türk ye İş Kurumu Genel Müdürlü-
                   ğü’nde, 2013 yılından bu yana Türk ye Beled yeler B rl ğ nde
                   Uzman olarak görev yapmaktadır.
                   Evl ve üç çocuk babasıdır.                                                                                                     2. BASKI
                                                                           İBRAHİM ETHEM GAYRETLİ


                                                                                 Ankara 2020
                                                         İbrah m Ethem GAYRETLİ
   1   2   3   4   5   6