• Pamukkale Teknokent Pamukkale/Denizli
  • 02582661626
  • info@cityboss.com.tr

Hakkımızda

Hakkımızda

              Cityboss, yerel yönetimlere yönelik geliştirdiği proje ile şehircilik, kurumsal yönetim ve idare alanlarında yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu tüm programları bünyesine almış, geliştirmeye açık bir yazılımdır. Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

              "Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişikin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik bir kuruluştur. Belediye, valilik, kaymakamlık örnek olarak verilebilir.

              Bu doğrultuda şehir işleyiş ve planlamasını tamamlamak ve sürdürmek üzere üretilecek tüm projelerin öngörüsü, resmi işlemleri, kurumsal personel ve saymanlık işlemleri, meclis ve encümen çalışmaları gibi yönetime ait tüm çalışmaların elektronik ortamlarını hazırlamada Cityboss gerekli yazılım üretim ve desteğini sağlamaktadır.

WhatsApp